Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

QRQC- Quick Response Quality Control

Metodyka QRQC (ang.  Quick Response Quality Control), czyli Szybka Odpowiedź Sterowania Jakością ma na celu zapewnienie natychmiastowych działań w celu zabezpieczenia klienta („Quick Response”) oraz odpowiednie sterowanie jakością („Quality Control”).

Szybkość reakcji jest podstawowym założeniem metody QRQC. W momencie pojawienia się problemu neleży podejmować natychmiastowe działania, w celu jak najszybszego wyeliminowania powstałych niezgodności. Zespoły muszą ze sobą współpracować, a menadżerowie powinni być odpowiedzialni za udzielenie im wsparcia i przekazanie odpowiedniej wiedzy na temat zrozumienia potrzeby szybkiego działania.

Kolejnym elementem poza szybkością jest sterowanie jakością. W QRQC ustalone są dokładne zasady, które powinny być przestrzegane przez każdego z pracowników i egzekwowane przez najwyższe kierownictwo. natomiast weryfikacja służy do skontrolowania, czy pracownicy realizują zatwierdzone podczas spotkań QRQC rozwiązania oraz czy przestrzegają standardy.