Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

System Just in Time (JIT)

System Just in Time (JIT)- w dokładnym tłumaczeniu oznacza dokładnie na czas, w takiej ilości i jakości jaka jest potrzebna. 

Główna idea określa ją jako system produkcyjny, w którym obecne są dostawy materiałów bez wcześniejszego magazynowania, a również jako zaopatrzenie zsynchronizowane z produkcją.

System ten może być łączony z redukowaniem poziomów zapasów. Nie jest to jednak jedyna cecha JiT , bo JIT angażuje i ingeruje we wszystkie sfery przedsiębiorstwa, takie jak: zarządzanie, zaopatrzenie, produkcję, dystrybucję, marketing, logistykę i finanse w celu eliminowania marnotrawstwa i zwiększenia stopnia elastyczności danej firmy.

Prekursorami Just in Time są Japończycy, głównie firma Toyota. Choć już w latach 20. XX wieku pojawiły się pierwsze próby wykorzystania podobnej koncepcji w USA w zakładach Forda.