Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Six sigma jest pięcioetapowym procesem wypracowania i wdrażania optymalnego rozwiązania. Wyróżnia się dwie odmiany tradycyjnego cyklu doskonalenia (PDCA):

•    DMAIC- stosowane w celu usprawnienia istniejących procesów,
•    DMADV- stosowane przy projektowaniu nowych procesów i produktów.

Fazy w DMAIC:
Definiowanie (ang. Define), w tym etapie dokonuje się identyfikacji i opisu procesu, szczególnie jego słabe strony. Określa się również cele, które chcemy osiągnąć.
Pomiar (ang. Measure), dzięki temu etapowi prawda o procesie zostanie przedstawiona w obiektywny sposób.
Analiza (ang. Analyze), analiza otrzymanych danych,
Doskonalenie (ang. Improvement), wprowadzenie rozwiązań usuwających wcześniej analizowane problemy
Kontrola (ang. Control), w tej fazie sprawdza się i stale monitoruje wyniki osiągnięte w poprzednim etapie.