Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Arkusz kontrolny (arkusz zbierania danych, arkusz analityczny) - jedno z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością, jest to rodzaj formularza wykorzystywanego do zbierania danych w czasie i miejscu ich występowania, pomaga w porządkowaniu informacji o określonym procesie.


W arkusze kontrolne wpisuje się dane o określonych działaniach, które są związane z badanym procesem bądź wyrobem. Umieszczane są w nich informacje, które dotyczą częstotliwości oraz miejscu występowania danego zdarzenia.  Arkusz można stosować zarówno do zbierania danych ilościowych jak i jakościowych.

Arkusze najczęściej stosowane są do:
- zbierania danych w celu wykrycia lokalizacji wad,
- zbierania danych związanych z częstotliwością problemów i wad w trakcie procesu produkcyjnego z podziałem na przyczyny,
- zapisywania obserwacji i zbierania powtarzalnych danych, np. przez tę samą osobę lub w tym samym miejscu,
- zbierania danych mających na celu określenie czynników, które wpływają na zadowolenie klienta.