Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Diagram relacji, drzewo relacji, wykres współzależności przyczyn


Jest jednym z nowych narzędzi zarządzania jakością. Celem diagramu relacji jest uporządkowanie informacji, czyli wskazanie przyczyn występowania problemu oraz określenia ich wzajemnych powiązań. Diagram relacji jest bardzo zbliżony do diagramu Ishikawy, jednak definiuje on nie tylko powiązania "przyczyna - skutek", ale także określa powiązania na linii "przyczyna - przyczyna".

Diagram relacji ma zastosowane w przypadku dużej złożoności problemu, a także gdy istotne jest ustalenie prawidłowej kolejności działań oraz niezbędne jest ustalenie czy dany Roblem jest skutkiem czy przyczyną.

Wyróżnia się trzy rodzaje diagramu:
- diagram prosty,
- diagram ukierunkowany,
- diagram scentralizowany