Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Diagram Ishikawy (diagram przyczynowo-skutkowy, diagram rybiej ości) – jedno z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością, technika służąca do ilustrowania, za pomocą strzałek, wzajemnych powiązań przyczyn wywołujących określony skutek, pomaga oddzielić przyczyny od skutków danej sytuacji i dostrzec złożoność problemu,  źródło niepowodzenia lub nieprawidłowego przebiegu procesu. Zastosowanie diagramu umożliwia rozpoznanie i klasyfikację różnych przyczyn określonego zagadnienia i wskazanie przyczyny niedoskonałości procesu.


Skuteczną techniką zbierania informacji np. w zespole jest burza mózgów. Przegląd wyników burzy mózgów umożliwia zakwalifikowanie przyczyn danego problemu do odpowiednich kategorii.


Do najczęściej stosowanych kategorii przyczyn (zgodnie z zasadą 5M+E) należą:

•    człowiek (Man)
•    materiał (Material)
•    maszyna/urządzenie (Machine)
•    stosowana metoda (Method)
•    kierownictwo/zarządzanie (Management)
•    środowisko/otoczenie (Environment)


lub układ 6M gdzie do ww. dochodzi pomiar (Mesurement).


Ze względu na rodzaj i dziedzinę analizowanego problemu możliwe jest także użycie innych kategorii przyczyn, np. informacje, procedury, procesy, wyposażenie, organizacja pracy, dostawcy, konkurencja.