Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Diagram Pareto (diagram Pareto-Lorenza) -  jest jednym z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością umożliwiającym hierarchizacje czynników wpływających na określone zjawisko. W formie graficznej przedstawia względny oraz bezwzględny rozkład rodzajów błędów, problemów lub ich przyczyn.


Jest to wykres, który zawiera słupki oraz wykres liniowy. Słupki pokazują wartości w porządku malejącym, a wykres liniowy pokazuje skumulowane sumy każdej kategorii. Wykorzystuje się go do szeregowania przyczyn pod względem wybranych kryteriów.


Wykres Pareto umożliwia odnalezienie 20% przyczyn przynoszących 80% strat (zasada Pareto). Ukazuje, że występowanie większości rodzajów zdarzeń można zaobserwować w małym fragmencie możliwych okoliczności. Jest regułą umożliwiającą określenie kierunków działań dążących do poprawy jakości procesów, wyrobów lub usług. Eliminacja tych przykładowych 20% istotnie poprawia końcowy proces, wynik, sytuacje, a ich identyfikacja pozwala ominąć zwalczanie przyczyn mało istotnych, niewpływających znacząco na proces.