Porozmawiajmy o jakości...!

BAZA WIEDZY

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

1.    Buduj stałe dążenie do doskonalenia produktów i usług, aby stać się konkurencyjny, utrzymać soę na rynku i zapewnić miejsca pracy.

2.    Przyjmij nową filozofię. Jesteśmy w nowej erze gospodarczej. Zachodnie kierownictwa firm muszą się obudzić, by podjąć wyzwanie, muszą się nauczyć nowych obowiązków i przejąć przywództwo w dążeniu do zmian.

3.    Porzuć kontrolę dla zapewnienia jakości. Eliminuj masową kontrolę jakości na rzecz tworzenia jakości wraz z produktem w pierwszej kolejności.

4.    Zakończ praktykę wybierania dostawców według najniższej ceny. W zamian za  to minimalizuj koszt całkowity. Zwiąż się z jednym dostawcą dla każdego zakupionego elementu, poprzez budowanie długoterminowych relacji, lojalności i zaufania.

5.    Doskonal stale system produkcji i usług w celu poprawy jakości i wydajności, a tym samym trwale zmniejszyć koszty.

6.    Wprowadź instytucjonalną zasadę szkolenia pracowników.

7.    Buduj przywództwo. Celem nadzoru powinna być pomoc ludziom i maszynom w lepszym wykonywaniu przez nich pracy. Należy przebudować dotychczasowe metody nadzoru za-równo kierownictwa, jak i pracowników produkcyjnych.

8.    Usuń strach, tak aby każdy mógł skutecznie pracować dla firmy.

9.    Przełam bariery między wydziałami. Ludzie z laboratoriów, biur projektowych, działu sprzedaży
 i produkcji powinni pracować w zespole, tak by potrafili przewidywać problemy, jakie można napotkać zarówno w fazie produkcji, jak i przy użytkowaniu produktu lub usługi. 

10.    Porzuć slogany, upomnienia i cele typu „zero defektów” lub „nowy poziom wydajności”. Takie zaklęcia budują jedynie sprzeciw, ponieważ istota niskiej wydajności i niskiej jakości pracy leży po stronie systemu, a więc poza zasięgiem pracowników. 

Wyeliminuj standardy pracy (limity) na poziomi produkcji. Zastąp je przywództwem.
Wyeliminuj zarządzanie przez cele.

11.    Wyeliminowanie zarządzania za pomocą liczb, celów numerycznych. Zastąp je przywództwem. Usuń bariery, które pozbawiają szeregowego pracownika prawa do odczuwania dumy z wykonywanej pracy. Odpowiedzialność przełożonego powinna dotyczyć jakości, a nie gołych liczb.

12.    Usuń bariery, które pozbawiają kierownictwo i inżynierów prawa do odczuwania dumy ze swojej pracy. Oznacza to m.in. zniesienie rocznych ocen i zarządzania przez cele. 

13.    Stwórz solidny program edukacji i samodoskonalenia. 

14.    Zaangażuj wszystkich w program transformacji firmy. Transformacja to zajęcie dla wszystkich.

Normal 0 21

1.      Buduj stałe dążenie do doskonalenia produktów i usług, aby stać się konkurencyjny, utrzymać się na rynku i zapewnić miejsca pracy.

2.      Przyjmij nową filozofię. Jesteśmy w nowej erze gospodarczej. Zachodnie kierownictwa firm muszą się obudzić, by podjąć wyzwanie, muszą się nauczyć nowych obowiązków i przejąć przywództwo w dążeniu do zmian.

3.      Porzuć kontrolę dla zapewnienia jakości. Eliminuj masową kontrolę jakości na rzecz tworzenia jakości wraz z produktem w pierwszej kolejności.

4.      Zakończ praktykę wybierania dostawców według najniższej ceny. W zamian za  to minimalizuj koszt całkowity. Zwiąż się z jednym dostawcą dla każdego zakupionego elementu, poprzez budowanie długoterminowych relacji, lojalności i zaufania.

5.      Doskonal stale system produkcji i usług w celu poprawy jakości i wydajności, a tym samym trwale zmniejszyć koszty.

6.      Wprowadź instytucjonalną zasadę szkolenia pracowników.

7.      Buduj przywództwo. Celem nadzoru powinna być pomoc ludziom i maszynom w lepszym wykonywaniu przez nich pracy. Należy przebudować dotychczasowe metody nadzoru za-równo kierownictwa, jak
i pracowników produkcyjnych. 

8.      Usuń strach, tak aby każdy mógł skutecznie pracować dla firmy.

9.      Przełam bariery między wydziałami. Ludzie z laboratoriów, biur projektowych, działu sprzedaży
i produkcji powinni pracować w zespole, tak by potrafili przewidywać problemy, jakie można napotkać zarówno w fazie produkcji, jak i przy użytkowaniu produktu lub usługi. 

10.   Porzuć slogany, upomnienia i cele typu „zero defektów” lub „nowy poziom wydajności”. Takie zaklęcia budują jedynie sprzeciw, ponieważ istota niskiej wydajności i niskiej jakości pracy leży po stronie systemu, a więc poza zasięgiem pracowników. 

Wyeliminuj standardy pracy (limity) na poziomi produkcji. Zastąp je przywództwem.

Wyeliminuj zarządzanie przez cele.

11.   Wyeliminowanie zarządzania za pomocą liczb, celów numerycznych. Zastąp je przywództwem. Usuń bariery, które pozbawiają szeregowego pracownika prawa do odczuwania dumy z wykonywanej pracy. Odpowiedzialność przełożonego powinna dotyczyć jakości, a nie gołych liczb.

12.   Usuń bariery, które pozbawiają kierownictwo i inżynierów prawa do odczuwania dumy ze swojej pracy. Oznacza to m.in. zniesienie rocznych ocen i zarządzania przez cele. 

13.   Stwórz solidny program edukacji i samodoskonalenia. 

14.   Zaangażuj wszystkich w program transformacji firmy. Transformacja to zajęcie dla wszystkich.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Praktyki i staże w TRI

TRI

Zapraszamy na staże

Praktyki i staże

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals