Porozmawiajmy o jakości...!

BAZA WIEDZY

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Audit jest narzędziem oceny i doskonalenia systemu zarządzania. W normie ISO 19011:2011 audit zdefiniowano jako: „systematyczny, niezależny  i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu”.

 

 

Aby móc w pełni zrozumieć powyższą definicję, sprecyzowania wymagają dwa pojęcia w niej użyte: „dowód
z auditu” oraz „kryteria auditu”. Przez pierwsze rozumie się: „zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu i możliwe do zweryfikowania”. Kryteria auditu obejmują: „zestaw polityk, procedur lub wymagań, stosowanych jako odniesienie”. Szczegółowe cele auditów systemów zarządzania jakością to:
•    stwierdzenie zgodności lub niezgodności elementów systemu z określonymi wymaganiami,
•    ustalenie skuteczności wdrożonego systemu w celu osiągnięcia określonych celów,
•    umożliwienie poprawy systemu,
•    spełnienie wymagań wynikających z przepisów,
•    umożliwienie rejestracji systemu zarządzania auditowanej organizacji.

PN-EN ISO 9000:2006  Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2007, s.5

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Praktyki i staże w TRI

TRI

Zapraszamy na staże

Praktyki i staże

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals