Porozmawiajmy o jakości...!

BAZA WIEDZY

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Marnotrawstwo-  MUDA
Marnotrawstwo (inaczej MUDA od japońskiego słowa strata) występuje powszechnie w wielu procesach. Bardzo ważne jest, aby dążyć do jej eliminacji, jednak aby móc coś wyeliminować, trzeba to coś na początku zidentyfikować. Występuje 7 głównych rodzajów MUDA opisanych poniżej.


1. Nadprodukcja (Muda of overproduction). Najgorszy rodzaj marnotrawstwa (spośród 7 MUDA) będący generatorem pozostałych rodzajów strat. Jego obecność w przedsiębiorstwie może być powiązana np. z niewłaściwym planowanie strategicznym lub z nieprawidłowym wykorzystaniem dostępnych zasobów przedsiębiorstwa. 
2. Nadmierne zapasy (Muda of inventory). Wyrób gotowy lub półwyrób stojący w magazynie, nie przynoszący wartości dodanej. Zwiększone zapasy są konsekwencją nadprodukcji i generują koszty operacyjne. Przedsiębiorstwo płaci za powierzchnie magazynowe, a wartość towaru jest zamrożona.
3. Zbędny transport (Muda of transport). Przez transport rozumiemy transportery, pojazdy widłowe i jest on widoczny w każdej firmie. Każdy przejechany metr jest marnotrawstwem, więc trzeba dążyć do minimalizacji tych strat przez projektowanie np. trajektorii transporterów czy odpowiednie przemieszczenie maszyn.
4. Czas oczekiwania (Muda of waiting). Jest to czas stracony na oczekiwanie, które jest w każdej formie jest marnotrawstwem. Można czekać na zakończenie procesu przez maszynę, na informację oraz jej przetwarzanie, na potrzebne materiały itp.
5. Błędy w procesie (Muda of processing). Strata wynikająca z nieprzestrzegania procesu technologicznego lub administracyjnego. Przykładem może być niepotrzebnie zbyt często powtarzająca się czynność w procesie produkcji (np. czyszczenie)
6. Braki i złom (Muda of repeirs/reject). Marnotrawstwo generujące duże koszty w przedsiębiorstwie. Braki są powodem przerwania ciągłości procesu produkcyjnego i tworzą dodatkową pracę związaną z ich naprawą, która nie tworzy wartości dodanej.
7.  Zbędne ruchy (Muda of motion). Nieergonomiczna organizacja miejsca pracy pracownika jest przyczyną zmęczenia (niepotrzebne przemieszczanie się operatora, noszenie ciężkich przedmiotów). Strata energii fizycznej skutkuje utratą koncentracji i uwagi na wykonywanej pracy.


Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Praktyki i staże w TRI

TRI

Zapraszamy na staże

Praktyki i staże

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals