Porozmawiajmy o jakości...!

BAZA WIEDZY

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Miejsce Lean Management w systemie ciągłego doskonalenia

Organizacja „ucząca się” adaptuje się do zmiennych warunków funkcjonowania, poszukując coraz to nowszych możliwości osiągania określonych celów. Uczy się nowych umiejętności, zdolności oraz wiedzy. Jest w stanie osiągnąć taki stan pod warunkiem otwartości pracowników na nowe trendy, czy idee i ciągłe ich doskonalenie. Pomocnym może się okazać szereg instrumentów zarządzania, jednak ważne żeby połączyć je wspólną koncepcją – np. Lean Management (Liker, 2005)

Lean Management jest swoistym konglomeratem wielu rozwiniętych technik, zasad, koncepcji i metod organizacji zarządzania dwudziestego wieku. Jej pierwowzorem jest System Produkcyjny Toyoty powstały po II wojnie światowej, który stworzył sprawdzony system m.in. w praktyce przemysłowej.
W literaturze nie znajdziemy jednoznacznej definicji Lean Manufacturing. Twórcą tej nazwy są James P. Womack, Daniel T. Jones oraz Daniel Ross – naukowcy Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. James P. Womack w swojej książce definiuje Lean Manufacturing jako „Produkowanie tylko tego, co jest potrzebne, tylko wtedy kiedy jest potrzeba, z użyciem minimalnych zasobów”. Tłumacząc dosłownie z języka angielskiego Lean – szczupłe/odchudzone, Manufacturing – produkcja, wytwarzanie. Stąd potoczne polskie sformułowanie „szczupła produkcja”.
Koncepcja LM swoje początki znajduje w powojennej Japonii, która w wyniku zniszczeń wojennych, braku kapitału i bogactw naturalnych zmuszona była znaleźć sposób na podniesienie się. Nie tylko podniosła się, ale stała się wzorcem do naśladowania dla całego świata w zarządzaniu odchudzoną produkcją, której celem było wyeliminowanie każdego możliwego marnotrawstwa, produkcja tego i tylko tego, czego oczekuje klient w odpowiedniej ilości i czasie.
Lean Management można nazwać koncepcją, filozofią zarządzania, która obejmuje obejmująca cały zestaw zasad, technik i charakterystyk, których nadrzędnym celem jest doprowadzenie do eliminacji marnotrawstwa i tworzenia wartości dodanej produktów/usług/ procesów. Koncentruje się na wykonaniu zadania w sposób warunkujący minimalizację wykonywanych czynności niepotrzebnych na rzecz zrealizowania zamówienia klienta w sposób właściwy tzn. w taki sposób, aby zamówienia stało się tańsze, szybsze i wykonane za pierwszym razem dobrze zwiększając zyskowność przedsiębiorstwa, zaufanie klienta, a tym samym zbliżając firmę do pewnego stopnia doskonałości produkcyjno-organizacyjnej.
    Głównym celem Lean jest minimalizacja marnotrawstwa (nie tworzącego wartości dodanej) poprzez redukcję cyklu produkcyjnego i jego zmienności i odejścia od produkcji w dużych seriach, której negatywnymi następstwami są m.in.:
-    zaangażowanie zasobów produkcyjnych na długi okres czasu
-    ograniczenie elastyczności
-    zwiększony poziom robót w toku
-    zwiększenie kosztów związanych z magazynowaniem i transportem materiału
-    utrudnione zdiagnozowanie źródła przyczyn usterek.

Liker J, K., Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszawa 2005, s. 380

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals