Porozmawiajmy o jakości...!

BAZA WIEDZY

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Aby scharakteryzować pracę zespołową należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie: co to jest zespół? Zespół to grupa osób razem pracujących, wykonujących wspólnie określone czynności. Ma ona postawiony cel i musi współpracować, żeby go osiągnąć.

 

Każda grupa będąca zespołem posiada określone cechy. Najważniejsze z nich obrazuje rysunek 1. Cechy takie jak świadomość bycia w grupie, interakcja, czy poczucie wspólnego celu definiują grupę i nadają jej indywidualny wymiar.
 
Rysunek 1. Podstawowe cechy zespołu.

     Aby cel został osiągnięty przez zespół, musi zostać wprowadzona jedna z podstawowych form organizacji pracy – praca zespołowa. Wykorzystywanie tej formy organizacji w przedsiębiorstwie oraz jej ciągły wzrost popularności na arenie międzynarodowej potwierdza fakt, do którego doszedł w latach 50. W. Edward Deming. Opisując i podsumowując to, czego nauczył się od Japończyków po powrocie do Stanów Zjednoczonych stwierdził – „ludzie są ważni” , a tworząc zespoły stanowią potężną platformę rozwojową przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od pracy indywidualnej tutaj powstają bezpośrednie związki produkcyjne, oraz wspólna odpowiedzialność za wyniki pracy


Przykładem pracy zespołowej jest burza mózgów. Jest to jedna z tzw. metod heurystycznych, twórczego rozwiązywania problemów, za twórcę której uznaje się Alexa Osborna. Ogromną zaletą stosowania burzy mózgów jest możliwość otrzymania w krótkim czasie dużą liczbę rozwiązań danego problemu, jej przygotowanie nie wymaga długiego czasu, a stosowanie jest nieskomplikowane. Dodatkowo rozwija umiejętność słuchania wśród uczestników
Nie istnieje jednak uniwersalny model pracy zespołowej. Charakter problemu, członkowie zespołu wraz z liderem decydują o tym w jaki sposób będą pracować i jaka będzie forma pracy.


Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Praktyki i staże w TRI

TRI

Zapraszamy na staże

Praktyki i staże

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals