Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podczas stosowania APQP przydatne są metody wspomagające zarządzanie jakością , które wykorzystują dane zebrane przy użyciu narzędzi zarządzania jakością i są wykorzystywane przez zespół wspomagający specjalistę APQP.

 

Metody zarządzania jakością pozwalają na rozwiązywanie napotkanych problemów w całym cyklu życia wyrobu. Ich cechami charakterystycznymi jest planowość, powtarzalność i oparcie na podstawach naukowych.

Są to m.in.:
- DFMEA i PFMEA,
- schemat przepływu procesu,
- plan kontroli,
- statystyczne sterowanie procesem,
- burza mózgów,
- diagram Pareto- Lorenza,
- diagram Ishikawy,
- metoda rozwinięcia funkcji jakości- QFD.