Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

ISO/TS 16949

Norma ISO/TS 16949 ( TS- Technical Specification – Specyfikacja Techniczna),  jest międzynarodowym standardem zarządzania w branży motoryzacyjnej. Jest ujednoliceniem scharakteryzowanych krajowych standardów zarządzania jakością (amerykański QS – 9000, niemiecki VDA 6.1, włoski AVSQ, francuski EAQF).  Specyfikacja ta w sposób kompleksowy określa system zarządzania jakością, który powinien zostać wdrożony w przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej.

Charakteryzowana specyfikacja techniczna jest uszczegółowieniem normy ISO 9001 i zawiera w swoich wymaganiach wszystkie wymagania, które zawarte są w normie ISO 9001:2008. Specyfikacja ta powoduje, jednak, że norma ISO 9001 jest w najlepszym stopniu dostosowana do branży motoryzacyjnej.

Opracowanie międzynarodowego standardu zostało zainicjowane przez Międzynarodowy Zespół Zadaniowy Branży Motoryzacyjnej -  IAFT, który łączy koncerny motoryzacyjne z całego świata: BMW, Daimler, Ford, Renault, Toyota, Chrysler.


IATF najpierw rozwijało ISO/TS 16949:1999. Następnie wydanie zostało zweryfikowane w nawiązaniu do normy jakościowej ISO 9001:2000 i opublikowane jako ISO/TS 16949:2002, w marcu 2002 roku.
Aktualnie obowiązującą normą jest wydana w 2009 roku trzecia edycja specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009, dostosowana do nowej normy ISO 9001:2008.


Wymagania dotyczące wyrobów motoryzacyjnych, które zdefiniowano w normie ISO/TS 16949:2009, dotyczą:
    materiałów produkcyjnych i surowców,
    obróbki termicznej, spawania, malowania, powlekania i innych metod obróbki powierzchni,
    produkcji zmontowanych podzespołów,
    produkcji części zamiennych.
Zawiera także wymagania ISO/TS 16949 dotyczą m.in.: nadzorowania dokumentacji technicznej, organizacji pracy, monitorowania dostawcy, badania funkcjonalności produktów, nadzoru nad wyrobami niezgodnymi, wymagań dotyczących wyrobu i prototypu,  sterowania procesami.

Specyfikacja techniczna ISO/TS 16949 jest bardziej wymagająca, niż dotychczasowe standardy krajowe (amerykańskie, niemieckie). Położony jest większy nacisk na podejście biznesowe, w którym najwyższe kierownictwo ustala i komunikuje cele jakościowe. Jakość produktu i procesów powinna być ciągle doskonalona. Dodano również kwestię rozwoju dostawców, którzy muszą być bardziej zaangażowani w rozwój bazy dostaw.

Spełnianie wymagań określonych w normie jest wspierane przez stosowanie odpowiednich technik, metod i narzędzi.

  ISO/TS wymaga, aby stosowane były następujące narzędzia i metody :

·         APQP - Zaawansowane planowanie jakości wyrobów

·         PPAP - Proces zatwierdzania części do produkcji

·         SPC - Statystyczne sterowanie procesem

·         MSA - Analiza systemu pomiarowego

·         FMEA - Analiza przyczyn i skutków wad

·         QSA - Ocena systemu jakości

APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC oraz QSA zawarte są w 6 podręcznikach ISO/TS.