Porozmawiajmy o jakości...!

six sigma

 • DMAIC

  Six sigma jest pięcioetapowym procesem wypracowania i wdrażania optymalnego rozwiązania. Wyróżnia się dwie odmiany tradycyjnego cyklu doskonalenia (PDCA):

  •    DMAIC- stosowane w celu usprawnienia istniejących procesów,
  •    DMADV- stosowane przy projektowaniu nowych procesów i produktów.

  Fazy w DMAIC:
  Definiowanie (ang. Define), w tym etapie dokonuje się identyfikacji i opisu procesu, szczególnie jego słabe strony. Określa się również cele, które chcemy osiągnąć.
  Pomiar (ang. Measure), dzięki temu etapowi prawda o procesie zostanie przedstawiona w obiektywny sposób.
  Analiza (ang. Analyze), analiza otrzymanych danych,
  Doskonalenie (ang. Improvement), wprowadzenie rozwiązań usuwających wcześniej analizowane problemy
  Kontrola (ang. Control), w tej fazie sprawdza się i stale monitoruje wyniki osiągnięte w poprzednim etapie.

 • Six Sigma

  Six Sigma jest koncepcją należącą do nurtu akcentującego rangę procesów w zarządzaniu organizacjami. Została opracowana w firmie Motorola przez Boba Galvina, w połowie lat 80 XX wieku.
  Six sigma polega na pozyskiwaniu danych z procesu w celu osiągania perfekcyjnej jakości.

  Metoda ta zakłada identyfikację błędów przed ich wystąpieniem. Six sigma szczegółowo analizuje wszystkie procesy w przedsiębiorstwie takich jak np.: projektowanie, kooperacja, serwis i usługi, produkcja, szkolenia itd. W metodzie six sigma celem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia defektów do 3,4 defektu na milion okazji.

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals