Porozmawiajmy o jakości...!

Ishikawa

 • Diagram Ishikawy

  Diagram Ishikawy (diagram przyczynowo-skutkowy, diagram rybiej ości) – jedno z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością, technika służąca do ilustrowania, za pomocą strzałek, wzajemnych powiązań przyczyn wywołujących określony skutek, pomaga oddzielić przyczyny od skutków danej sytuacji i dostrzec złożoność problemu,  źródło niepowodzenia lub nieprawidłowego przebiegu procesu. Zastosowanie diagramu umożliwia rozpoznanie i klasyfikację różnych przyczyn określonego zagadnienia i wskazanie przyczyny niedoskonałości procesu.


  Skuteczną techniką zbierania informacji np. w zespole jest burza mózgów. Przegląd wyników burzy mózgów umożliwia zakwalifikowanie przyczyn danego problemu do odpowiednich kategorii.


  Do najczęściej stosowanych kategorii przyczyn (zgodnie z zasadą 5M+E) należą:

  •    człowiek (Man)
  •    materiał (Material)
  •    maszyna/urządzenie (Machine)
  •    stosowana metoda (Method)
  •    kierownictwo/zarządzanie (Management)
  •    środowisko/otoczenie (Environment)


  lub układ 6M gdzie do ww. dochodzi pomiar (Mesurement).


  Ze względu na rodzaj i dziedzinę analizowanego problemu możliwe jest także użycie innych kategorii przyczyn, np. informacje, procedury, procesy, wyposażenie, organizacja pracy, dostawcy, konkurencja.

 • Kaoru Ishikawa

  Kaoru Ishikawa( 1915-1989) - japoński teoretyk zarządzania, profesor Uniwersytetu Tokijskiego.
  Ukończył Uniwersytet w Tokio i otrzymał dyplom inżyniera chemii stosowanej. Krótko służył jako oficer techniczny w marynarce. Następnie pracował w Nissan Liquid Fuel Company aż do 1947 roku. Później rozpoczął jako profesor na Uniwersytecie Tokijskim. W 1949 roku wstąpił do Związku japoński naukowców i inżynierów (JUSE). Następnie w 1978 roku objął przewodnictwo w Musashi Institute of Technology.

  Kontynuator rozwoju zarządzania jakością, nazywany pionierem japońskiego zarządzania jakością. Był inicjatorem idei przedsiębiorstwa zorientowanego na kontrole jakości, co oznaczało, że jakość nie dotyczy jedynie samego produktu, ale również serwisu posprzedażowego, zarządzania oraz przedsiębiorstwa.

  Do najważniejszych dokonań Ishikawy należy:
  - rozpowszechnienie kart kontrolnych w przemyśle japońskim,
  - stworzenie diagramu przyczyn i skutków (diagram Ishikawy, rybich ości),
  - wdrożenie kół jakości w japońskich przedsiębiorstwach

  K. Ishikawa był zwolennikiem działań zespołowych, szkoleń i auditów w przekroju całej firmy. Był prekursorem TQM oraz autorem 7 narzędzi sterowania jakością takich jak: arkusze kontrolne, wykresy Pareto, histogramy, wykresy ilościowe, diagramy ryby, satysfakcja, diagramy rozproszone.

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Praktyki i staże w TRI

TRI

Zapraszamy na staże

Praktyki i staże

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals