Porozmawiajmy o jakości...!

Diagram rybiej ości

 • Diagram Ishikawy

  Diagram Ishikawy (diagram przyczynowo-skutkowy, diagram rybiej ości) – jedno z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością, technika służąca do ilustrowania, za pomocą strzałek, wzajemnych powiązań przyczyn wywołujących określony skutek, pomaga oddzielić przyczyny od skutków danej sytuacji i dostrzec złożoność problemu,  źródło niepowodzenia lub nieprawidłowego przebiegu procesu. Zastosowanie diagramu umożliwia rozpoznanie i klasyfikację różnych przyczyn określonego zagadnienia i wskazanie przyczyny niedoskonałości procesu.


  Skuteczną techniką zbierania informacji np. w zespole jest burza mózgów. Przegląd wyników burzy mózgów umożliwia zakwalifikowanie przyczyn danego problemu do odpowiednich kategorii.


  Do najczęściej stosowanych kategorii przyczyn (zgodnie z zasadą 5M+E) należą:

  •    człowiek (Man)
  •    materiał (Material)
  •    maszyna/urządzenie (Machine)
  •    stosowana metoda (Method)
  •    kierownictwo/zarządzanie (Management)
  •    środowisko/otoczenie (Environment)


  lub układ 6M gdzie do ww. dochodzi pomiar (Mesurement).


  Ze względu na rodzaj i dziedzinę analizowanego problemu możliwe jest także użycie innych kategorii przyczyn, np. informacje, procedury, procesy, wyposażenie, organizacja pracy, dostawcy, konkurencja.

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Praktyki i staże w TRI

TRI

Zapraszamy na staże

Praktyki i staże

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals