Porozmawiajmy o jakości...!

Kompleksowe Zarządzanie jakością

 • ISO 9004:2009- cel normy

  Norma ISO 9004:2009  ,,Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji- Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością'' zawiera wytyczne dla każdej organizacji , pomocne w osiąganiu trwałego sukcesu w złożonym, wymagającym i stale zmieniającym się otoczeniu, poprzez zastosowanie podejścia wykorzystującego zarządzanie jakością.

   Znajdują się w niej załączniki:

  ü     A- „Narzędzie samooceny” , który promuje je jako narzędzie przeglądu poziomu dojrzałości organizacji, biorąc pod uwagę:

  • Przywództwo,
  • Strategię,
  • System zarządzania,
  • Zasoby i procesy mające na celu identyfikację słabych i mocnych stron,
  • Sposobności do udoskonaleń i/lub innowacji.

  ü     B- „Zasady zarządzania jakością”- które są podstawą norm opracowanych przez ISO/TC 176 dotyczących zarządzania jakością.

  ü     C- „Powiązania między ISO 9004:2009 i ISO 9001:2008”, gdzie rozdział po rozdziale ujęte są w tabeli powiązania między tymi dwoma normami.

  Norma ISO 9004:2009 stanowi rozszerzenie normy ISO 9001, gdyż uwzględnia oczekiwania i potrzeby wszystkich zainteresowanych stron jak również pokazuje wytyczne do ciągłego i systematycznego doskonalenia funkcjonowania organizacji.  

  ISO 9004 jest kompatybilna z innymi normami dotyczącymi systemów zarządzania; przez co normy te się wzajemnie uzupełniają, ale nie muszą być stosowane zależnie. Norma ta nie jest przeznaczona do celów certyfikacji, prawnych oraz związanych z umowami.

  Norma ta jestzalecana dla tych organizacji, które chcą doskonalić system zarządzania jakością ponad wymagania normyISO 9001.

   

  {jcomments on}

   

 • ISO 9004:2009- korzyści z normy

  • zwiększenie efektywności i skuteczności systemu zarządzania jakością
  • poprawa funkcjonowania całej organizacji
  • zwiększenie satysfakcji klientów i dostawców
  • zwiększenie liczby wyrobów zgodnych z wymaganiami
  • większe możliwości eliminowania strat oraz zapobiegania niezgodnościom
  • zmniejszenie kosztów produkcji
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pracowników
  • zwiększenie stabilności zatrudnienia w organizacji
  • wzrost udziałów w rynku
  • wzrost zysków z inwestycji
  • poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa
  • poprawa relacji z partnerami i różnymi instytucjami
 • ISO 9004:2009- wymagania normy

  Ponieważ ISO 9004 to norma zawierająca wytyczne do doskonalenia systemu zarządzania jakością, jak również do doskonalenia całej organizacji, to zalecana jest dla tych organizacji, które doskonaląc się chcą wyjść ponad wymagania normy ISO 9001. Jest ona więc niezbędna, aczkolwiek nie obligatoryjna, przez co nie ma wymagań, a wskazówki pomocne do ciągłego doskonalenia.

   

  {jcomments on}

 • Total Quality Management

  TQM (ang. Total Quality Management), czyli kompleksowe zarządzanie jakością. Podstawy tej idei powstawały po zakończeniu II wojny światowej, w efekcie współpracy nawiązanej przez W.E. Deminga oraz J.M. Jurana ze Związkiem Japońskich Naukowców i Inżynierów. Podstawy TQM zawarł również A. V. Feigenbaum w swojej książce pt. „Total Quality Control – Engineering and Management” oraz Ph. Crosby w “Quality is free: The Art of Making Quality Certain” wydanej  1979r.

  J.S Oakland definiuje TQM jako „…koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która poprzez planowanie strategiczne kierownictwa, a następnie włączenie wszystkich zatrudnionych do realizacji tej strategii pozwala spełnić oczekiwania klienta, a tym samym utrzymać lub poprawić pozycję na rynku i efektywność działań przedsiębiorstwa”. TQM ma na celu zapewnienie ciągłej poprawy jakości, obniżenia kosztów, a także pozyskanie zaufania klientów.

  Głównymi elementami TQM wg modelu Oaklanda są przede wszystkim klienci, procesy oraz dostawcy. Świadczy to o ukierunkowaniu działań przedsiębiorstwa na zaspokojenie wymagań klienta, które realizowane są poprzez dobrze zorganizowane i kontrolowane procesy wytwarzania produktu, a także poprzez nabywanie zasobów, materiałów i usług u sprawdzonych dostawców. Sukces nie zostanie osiągnięty bez wykwalifikowanej kadry pracowników, która wykorzystuje techniki i narzędzia zarządzania jakością. Bardzo ważnym elementem jest również akceptowany przez pracowników system jakości, który pełni funkcje wspierającą organizację. Wymienione składowe powinny działać w atmosferze kultury, zorganizowania oraz chęci komunikowania się.

  Osiem zasad kompleksowego zarządzania jakością:
  •    Zorientowanie na klienta.
  •    Przywództwo
  •    Zaangażowanie pracowników
  •    Procesowe podejście
  •    Podejście systemowe
  •    Ciągłe doskonalenie
  •    Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
  •    Powiązania z dostawcami


  W koncepcji TQM stosuje się 7 tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością, 5S - Audyt jakości, FMEA, Hoshin kanri, Kaizen, Kanban, JIT, QFD, SMED, Six Sigma, TPM, oraz 7 nowych narzędzi jakości.

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Praktyki i staże w TRI

TRI

Zapraszamy na staże

Praktyki i staże

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals