Porozmawiajmy o jakości...!

odnawialne

 • ZARZĄDZANIE HYBRYDOWYMI SYSTEMAMI WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYKORZYSTUJĄCYMI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  Interesujesz się problematyką odnawialnych źródeł energii, zapoznaj się z ciekawą książką

  ZARZĄDZANIE HYBRYDOWYMI SYSTEMAMI WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYKORZYSTUJĄCYMI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  autor: Bartosz Soliński

  Tematem monografii jest problematyka związana z zarządzaniem hybrydowymi systemami konwersji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru i słońca. Scharakteryzowano sektory energetyki odnawialnej, zdefiniowano pojęcie elektrowni hybrydowej oraz scharakteryzowano różne typyw systemów hybrydowych, technologii wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej z energii wiatru i promieniowania słonecznego oraz technologii pozwalających na magazynowanie energii zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Przedstawiono podstawowe kwestie z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi i zarządzania ryzkiem inwestycji w energetyce odnawialnej. W końcowej części zaprezentowano autorskie podejście do zarządzania i sterowania elektrownią hybrydową.

   

  Porozmawiajmy o jakości - środowiska naturalnego!

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Praktyki i staże w TRI

TRI

Zapraszamy na staże

Praktyki i staże

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Lean Manufacturing | Narzędzia TQM | Nowa norma ISO 9001 2015

Zdobądź certyfikat w specjalnej cenie - Szkolenia w strefie studenta

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals