Porozmawiajmy o jakości...!

audit

 • Audyt

  systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu

  {jcomments on}

 • Audytor

  Osoba, mająca kompetencje do przeprowadzania audytu{jcomments on}

 • Audytor

  Osoba, mająca kompetencje do przeprowadzania audytu{jcomments on}

 • Audytowany

  Organizacja, która jest audytowana

  {jcomments on}

 • Audytowany

  Organizacja, która jest audytowana

  {jcomments on}

 • Cel dotyczący jakości

  Przedmiot starań, lub zamierzeń w odniesieniu do jakości

  {jcomments on}

 • Ciągłe doskonalenie

  Powtarzające się działanie, mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań

   

  {jcomments on}

 • Dokument

  Informacja i jej nośnik

   

  {jcomments on}

 • Dostawca

  Organizacja lub osoba, która dostarcza wyrób

   

  {jcomments on}

 • Dowód z audytu

  Zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze względu na kryteria audytu i możliwe do zweryfikowania

   

  {jcomments on}

 • Dowód z audytu

  Zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze względu na kryteria audytu i możliwe do zweryfikowania

   

  {jcomments on}

 • Działanie korekcyjne

  Działanie w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności / skutku

   

  {jcomments on}

 • Działanie korygujące

  Działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji

   

  {jcomments on}

 • Działanie zapobiegawcze

  Działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej

   

  {jcomments on}

   

   

 • Ekspert techniczny

  Osoba, która służy zespołowi audytującemu specjalistyczną wiedzą lub umiejętnościami

   

  {jcomments on}

 • Jakość

  Stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagań

   

  {jcomments on}

 • Klient

  Organizacja, lub osoba która otrzymuje wyrób

   

  {jcomments on}

 • Klient audytu

  Organizacja lub osoba zlecająca przeprowadzenie audytu

   

  {jcomments on}

 • Kompetencje

  Wykazane cechy osobowości oraz wykazana zdolność stosowania wiedzy i umiejętności

   

  {jcomments on}

 • Kryteria audytu

  Zestaw polityk, procedur lub wymagań

   

  {jcomments on}

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Praktyki i staże w TRI

TRI

Zapraszamy na staże

Praktyki i staże

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Lean Manufacturing | Narzędzia TQM | Nowa norma ISO 9001 2015

Zdobądź certyfikat w specjalnej cenie - Szkolenia w strefie studenta

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals