Porozmawiajmy o jakości...!

techniki zarzadzania jakością

 • FMEA

  FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis) – jest to analiza rodzajów i skutków możliwych błędów.
  Metoda polega na ustalaniu związków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu lub procesu z uwzględnieniem ryzyka wystąpienia tych wad.


  Analiza ma na celu identyfikację potencjalnych przyczyn i skutków błędów w fazie projektowej, badawczo-rozwojowej oraz w procesie wytwarzania. Dzięki identyfikacji potencjalnych wad/błędów podejmowane są działania w celu eliminacji bądź redukcji ryzyka związanego z ich wystąpieniem. Metoda służy do ciągłego doskonalenia procesu lub produktu poprzez każdorazowe jego analizowanie i na podstawie uzyskiwanych wyników wprowadzanie nowych rozwiązań i korekt.


  Analizę możemy przeprowadzić dla całego produktu, pojedynczego podzespołu bądź elementu konstrukcji produktu, jak również dla całego procesu technologicznego lub dowolnej operacji określonego procesu.

 • Metoda 5 Why

  Metoda 5WHY

  Metoda 5WHY jest narzędziem stosowanym do poszukiwania przyczyn powstawania niezgodności, a także do wykrywania źródeł pojawiających się problemów. Analiza 5WHY to proste narzędzie niewymagające specjalistycznego przygotowania metodycznego, przyjmujące formę diagramu, który w graficzny sposób przedstawia przyczyny problemów. Polega na postawienie kilku pytań „dlaczego?” umożliwiających odnalezienie źródła problemów, dogłębne zbadanie przyczyn ich wystąpienia, a w rezultacie uzyskanie skutecznych krótko i długoterminowych rozwiązań. Opiera się na koncepcji, iż każde stwierdzenie określone jest przez zadawanie pytania „dlaczego?”. Zasada działania metody jest podobna do diagramu przyczynowo-skutkowego Ishikawy, zachęca pracowników do kreatywnego myślenia i samodzielnego (...)

   

  Zobacz więcej w strefie dla zarejestrowanych - za darmo :)

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Praktyki i staże w TRI

TRI

Zapraszamy na staże

Praktyki i staże

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals