Porozmawiajmy o jakości...!

AKTUALNOŚCI

Ukazała się kolejna publikacja dr Bartosza Solińskiego pt. "MODELOWANIE FUNKCJONOWANIA HYBRYDOWYCH  WIATROWO-SŁONECZNYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

Zapraszamy do lektury, monografia dostępna w bibliotece głównej AGH

MODELOWANIE FUNKCJONOWANIA HYBRYDOWYCH  WIATROWO-SŁONECZNYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Głównym tematem monografii jest problematyka wykorzystania hybrydowych systemów konwersji energii ze źródeł odnawialnych (wiatru i słońca). Scharakteryzowano różne typy systemów hybrydowych, technologii wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej z energii wiatru i promieniowania słonecznego oraz technologii pozwalających na magazynowanie energii. Przedstawiono zasady pracy układów hybrydowych w systemie elektroenergetycznym, warunkujące ich uczestnictwo w rynku bilansującym, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych, które korzystają z odmiennych regulacji prawnych. Przedstawionozasady modelowania matematycznego układu hybrydowego wiatrowo-słonecznego oparte na modelowaniu strumienia wiatru i promieniowania słonecznego, modelowaniu stanów pracy turbiny wiatrowej i panelu fotowoltaicznego oraz baterii akumulatorów. Na podstawie formuł i zależności matematycznych utworzono model elektrowni hybrydowej składającej się z: elektrowni wiatrowej, elektrowni fotowoltaicznej, zasobnika energii i wzajemnych powiązań pomiędzy tymi obiektami oraz dedykowane oprogramowanie laboratoryjne. Wyniki zastosowania modelu i oprogramowania zostały porównane z parametrami pracy rzeczywistego układu hybrydowego.

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals