Porozmawiajmy o jakości...!

AKTUALNOŚCI

Interesujesz się problematyką odnawialnych źródeł energii, zapoznaj się z ciekawą książką

ZARZĄDZANIE HYBRYDOWYMI SYSTEMAMI WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYKORZYSTUJĄCYMI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

autor: Bartosz Soliński

Tematem monografii jest problematyka związana z zarządzaniem hybrydowymi systemami konwersji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru i słońca. Scharakteryzowano sektory energetyki odnawialnej, zdefiniowano pojęcie elektrowni hybrydowej oraz scharakteryzowano różne typyw systemów hybrydowych, technologii wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej z energii wiatru i promieniowania słonecznego oraz technologii pozwalających na magazynowanie energii zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Przedstawiono podstawowe kwestie z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi i zarządzania ryzkiem inwestycji w energetyce odnawialnej. W końcowej części zaprezentowano autorskie podejście do zarządzania i sterowania elektrownią hybrydową.

 

Porozmawiajmy o jakości - środowiska naturalnego!

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals